Informace o nás    

Klinická logopedie - Tererova s.r.o.

Na pracovišti působí pět klinických logopedek
 

Mgr. Zuzana Půstová                             Mgr. Eva Fischerová
   

Mgr. Kristýna Keharová

                

 

Zabýváme se diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti.


Pracujeme s poruchami řeči u dětí a dospělých:

 • poruchy výslovnosti ( dyslália),
 • mluvní neobratnost,
 • opožděný vývoj řeči,
 • poruchy vývoje řeči - dysfázie,
 • poruchy plynulosti řeči - koktavost,
 • poruchy tempa řeči - brebtavost,
 • poruchy hlasu,
 • rozvoj řeči při sluchových vadách,
 • provádíme zácvik manipulace klientů se sluchadlem,
 • rozvoj řeči při rozštěpových vadách,
 • rozvoj řeči u dětí s nemluvností,
 • rozvoj řeči u dětí s autismem,
 • získané poruchy řeči po CMP ( afázie, dysartrie).

 

Vyšetření a terapie jsou možné jen na základě doporučení od pediatra nebo praktického lékaře.
U pojištěnců zdravotních pojišťoven, se kterými máme smlouvu, jsou zdarma.

 

Máme smlouvu s těmito pojišťovnami:

 

Služby za úhradu:

 • potvrzení na VŠ,
 • potvrzení k odkladu školní docházky,
 • konzultace bez doporučení PL nebo pediatra,
 • diagnostika a terapie klientů, kteří nemají zdravotní pojištění.